Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hương Văn

 

Họ và tên:  Hoàng Thị Tuyết Nhi
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  hoangthituyetnhi68@gmail.com
Điện thoại:  054.557560 - 0914181672
Địa chỉ:  Hương Văn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách chung.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Tải file 1  

Số lượt xem : 637

Các tin khác