Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 1

Tổ 1

Cập nhật lúc : 09:36 14/08/2017  

Danh sách các thành viên Tổ 1 năm học 2017-2018

Tổ 1 gồm có 04  thành viên: 02 GVCN, 01 GVBM và 01 NV Thư viện

Tổ trưởng : Nguyễn Thị Hồng Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học

Lĩnh vực phụ trách: GVCN lớp 1/2

Điện thoại: 0961148447

Email: hongduythao@gmail.com

 

    DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ
   

Tổ trưởng : Nguyễn Thị Hồng

         
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Diệu Hạnh 1202330316 GVCN lớp 1/2 dieuhanh1877@gmail.com    
2 Nguyễn Thị Quốc Hương 0935454303 GV Âm nhạc

Nguyenthiquochuong01985@gmail.com

   
3 Hồ Thị Thanh Tâm 989932980 NV Thư viện htthanhtam2011@gmail.com    

 

 

 

Số lượt xem : 279