Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 2

Tổ 2

Cập nhật lúc : 09:42 14/08/2017  

Danh sách các thành viên Tổ 2 năm học 2017-2018

Tổ 2 gồm có 04  thành viên: 02 GVCN, 01, TPT và 01 GVBM

Tổ trưởng : Trần Thị Hạnh.    Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học

Lĩnh vực phụ trách: GVCN lớp 2/1

Điện thoại: 0543557560

Email: chuongNH1410@gmail.com

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Lâm Lệ Nga

01662489931

GVCN lớp 2/2

pminh6586@gmail.com

 

 

2

Hoàng Tấn Thọ

0932442873

TPT

hoangtantho1969@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 270