Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 3

Tổ 3

Cập nhật lúc : 09:24 26/09/2016  

Danh sách các thành viên thuộc Tổ 3 năm học 2017-2018

Tổ 3 gồm có 03  thành viên: 01 GVCN và 02 GVBM

Tổ trưởng : Võ Thị Thanh Bình.    Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học

Lĩnh vực phụ trách: GVCN lớp 3/1

Điện thoại: 0938289369

Email: vothanhbinh62@gmail.com

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Hà Văn Quý

0916874478

GV Mỹ thuật

Haquyhv1@gmail.com

 

 

 2

 Phan Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 327