Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 02 tháng 04 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Tổ 4

Tổ 4

Cập nhật lúc : 09:31 26/09/2016  

Danh sách các thành viên thuộc Tổ 4

Tổ 4 gồm có 04  thành viên: 03 GVCN và 01 GVBD

Tổ trưởng : Lê Thị Ái Châu.    Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học

Lĩnh vực phụ trách: GVCN lớp 4/2

Điện thoại: 0543557560

Email: aichauhv1@gmail.com

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Tôn Nữ Đan Thanh

01227464589

GVCN lớp 4/1

tonnudanthanh45@gmail.com

 

 

2

Trịnh Thị Tiểu Lan

01694939931

GVCN lớp 4/3

lanhv2014@gmail.com

 

 

3

Nguyễn Thị Hằng

01223544934

GV Bồi dưỡng

hangnguyenhv1@gmail.com

 

 

 

Số lượt xem : 341