Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ 5

Tổ 5

Cập nhật lúc : 09:37 26/09/2016  

Danh sách các thành viên thuộc Tổ 5

Tổ 5 gồm có 04  thành viên: 02 GVCN và 02 GVBM

Tổ trưởng : Huỳnh Thị Ngọc HaNHJ.    Chuyên môn: Giáo viên Tiểu học

Lĩnh vực phụ trách: GVCN lớp 5/1

Điện thoại: 01863111396

Email: ngochanhhv1@gmail.com

 

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Điện thoại

Địa chỉ

Email

1

Dương Hoàng Diễm Nhật

0934835034

GVCN lớp 5/2

diemnhat30@gmail.com

 

 

2

Lê Thị Thanh Tâm

0905810240

GV Tiếng Anh

thanhtamav76@gmail.com

 

 

3

Nguyễn Thị An Thịnh

0932554970

GV Tin học

anthinh79@gmail.com

 

 

 

Số lượt xem : 304