Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Tổ Văn phòng

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 18:28 20/03/2016  

Danh sách các thành viên thuộc Tổ Văn phòng

Tổ  Văn phòng gồm có 03 thành viên: 01 NV Kế toán, 01 NV Y tế và 01 NV Bảo vệ

Tổ trưởng : Nguyễn Thị Thao Chuyên môn: Kế toán

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán kiêm Văn thư

Điện thoại: 01236019133

Email: thaohv2@gmail.com


    DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ
         
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Thị Cẩm Duyên 1225532691 Y tế- Thủ quỹ camduyen193@gmail.com
2 Lê Ngọc Thái Hiền Lương 1239866405 Bảo vệ không có

Số lượt xem : 287