Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:47 25/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Phan Thùy Trâm

Hồ Thị Thanh Tâm

Võ Thị Thanh Bình

Đinh Thị Huyến

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Nguyễn Thị Kim Vàng

Phan Thị Tuyến

Hồ Thị Thanh Tâm

Thứ Ba
(25/02/2020)

Cản hội đồng tổng lao động vệ sinh

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Nguyễn Thị Thùy

Hoàng Tấn Thọ

Võ Thị Mỹ Trang

Thứ Tư
(26/02/2020)

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

Hồ Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thao

Dương Hoàng Diễm Nhật

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Nguyễn Hoàng Thanh Phương

Trịnh Thị Tiểu Lan

Hà Văn Quý

Chi bộ dự đại hội trù bị

Thứ Năm
(27/02/2020)

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Lê Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Hồng

Võ Thị Mỹ Hạnh

Chi bộ dự đại hội tại phường

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Thứ Sáu
(28/02/2020)

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Thứ Bảy
(29/02/2020)

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Chủ Nhật
(01/03/2020)

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên

Học sinh nghỉ

Giáo viên trực:

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Lê Văn Hải

Lê Thị Cẩm Duyên