Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 06:19 09/02/2020  

Trường TH số 1 Hương Văn thành lập ban phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG VĂN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /QĐ - THHV             Hương Văn, ngày 5 tháng 2 năm 2020

       
     
   
 
QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập ban phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra)


Căn cứ vào công văn số 62/PGDĐT ngày 31/01/2020 của Phòng GD&ĐT Hương Trà về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra.

Căn cứ công văn số 63/PGDĐT ngày 01/02/2020 của Phòng GD&ĐT Hương Trà về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona gây ra.

Căn cứ công văn số 66/PGDĐT ngày 03/02/2020 của Phòng GD&ĐT Hương Trà  về việc cho học sinh nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virut Corona gây ra.

Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Tiểu học số 1 Hương Văn xây dựng kế hoạch tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra.

          Căn cứ vào tình hình thực tế của trường Tiểu học số 1 Hương Văn.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯƠNG VĂN

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trường Tiểu học số 1 Hương Văn gồm 25 người (có danh sách kèm theo).

          Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.

          Điều 3: Các thành viên có tên trong ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

- Như điều 3;                                                                                      

- Trạm Y tế Phường;

- Lưu: VT

                                                                                       

 Hoàng Thị Tuyết NhiDANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VIRUS CORONA

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-THHV, ngày 5 tháng 2 năm 2020 của

Hiệu trưởng trường Tiểu học số 1 Hương Văn)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1

Hoàng Thị Tuyết Nhi

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Lê Văn Hải

Phó Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

 

3

Lê Thị Cẩm Duyên

NVYT

Thường trực

 

4

Nguyễn Thị Diệu Hạnh

GV lớp 1/1

Ban viên

 

5

Nguyễn Thị Hồng

GV lớp ½

Ban viên

 

6

Nguyễn Thị Kim Vàng

GV lớp 1/3

Ban viên

 

7

Võ Thị Thanh Bình

GV lớp 2/1

Ban viên

 

8

Đinh Thị Huyến

GV lớp 2/2

Ban viên

 

9

Phan Thùy Trâm

GV lớp 2/3

Ban viên

 

10

Trần Thị Hạnh

GV lớp 3/1

Ban viên

 

11

Lê Thị Ái Châu

GV lớp 3/2

Ban viên

 

12

Lê Thị Sương

GV lớp 3/3

Ban viên

 

13

Trịnh Thị Tiểu Lan

GV lớp 4/1

Ban viên

 

14

Nguyễn Hoàng Thanh Phương

GV lớp 4/2

Ban viên

 

15

Huỳnh Thị Ngọc Hạnh

GV lớp 5/1

Ban viên

 

16

Dương Hoàng Diễm Nhật

GV lớp 5/2

Ban viên

 

17

Hà Văn Quý

GVMT

Ban viên

 

18

Lê Thị Thanh Tâm

GVAV

Ban viên

 

19

Nguyễn Thị Thao

NVKT

Ban viên

 

20

Hồ Thị Thanh Tâm

NVTV

Ban viên

 

21

Phan Thị Tuyến

GVTD

Ban viên

 

22

Nguyễn Thị Thùy

GVTH

Ban viên

 

23

Hoàng Tấn Thọ

TPT

Ban viên

 

24

Võ Thị Mỹ Trang

GVAV

Ban viên

 

25

Võ Thị Mỹ Hạnh

GVAN

Ban viên

 

Danh sách gồm 25 thành viên.

Số lượt xem : 15

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác